Kiedy wprowadzono oceny do szkół?
Kiedy wprowadzono oceny do szkół?

Oceny wprowadzono do szkół w różnych krajach i regionach w różnym czasie. W niektórych miejscach zaczęto stosować system oceniania już na początku XIX wieku, natomiast inne kraje dopiero później przyjęły ten standard. Ogólnie jednak, można powiedzieć że wprowadzenie ocen było stopniowym procesem i trwało przez długi okres czasu.

Historia wprowadzenia ocen do szkół

Kiedy wprowadzono oceny do szkół?

Historia wprowadzenia ocen do szkół jest długa i interesująca. Pierwsze próby zastosowania systemu punktowego w edukacji datuje się na początek XIX wieku, kiedy to William Farish, profesor chemii na Uniwersytecie Cambridge, zaproponował użycie skali procentowej jako sposobu mierzenia postępów uczniów.

Jednakże pierwszymi formalnymi próbami stosowania systematycznych ocen były badania przeprowadzone przez Adolphe’a Queteleta w Belgii pod koniec lat 30. XIX wieku oraz prace Josepha-Louisa Lagrange’a we Francji.

W Stanach Zjednoczonych pomysł stworzenia jednolitego systemu punktacyjnego pojawił się po raz pierwszy w latach 50. XIX wieku za sprawą Horace’a Manna – działacza społecznego i polityka amerykańskiego. Mann był zwolennikiem uniwersalnej edukacji dla wszystkich dzieci bez względu na ich status materialny czy rasowy.

Jako czynnik umożliwiający realizację swojej idei Mann wymyślił opracowanie standardowych testów dla każdego przedmiotu oraz przydzielenie określonej liczby punktów za uzyskaną odpowiedź bądź wykonane zadanie domowe lub projekt inwestycyjny itp..

System ten szybko zdobywa popularność nie tylko ze względu na swój charakter sprawiedliwego i obiektywnego, ale również ze względu na to, że pozwalał porównywać wyniki uczniów z różnych szkół oraz krajów.

Ostatecznie w 1853 roku stan Massachusetts stał się pierwszym stanem USA wprowadzającym oficjalnie system oceniania. Wraz z rozwojem edukacji system punktowy został uznany za nieodłączny element procesu dydaktycznego i dziś jest stosowany niemalże we wszystkich krajach świata.

W Polsce pierwsze próby standaryzacji ocen pojawiły się już w XIX wieku podczas rządów carskiej Rosji. Jednak dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prace nad stworzeniem jednolitego systemu punktowego nabrały tempa.

Pierwszy formalny regulamin dotyczący sposobu klasyfikowania uczniów został wydany przez Ministerstwo Oświaty Publicznej w 1925 roku. Przewidywała ona pięciostopniową skalę: bardzo dobry – dobry – dostateczny – niedostateczny – fatalny .

Po II Wojnie Światowej skale te były stopniowo modyfikowane aż do czasu wprowadzenia dziesięciostopniowej skali procentowej (ocena przedmiotowa) oraz trójstopnia skal „celujący”-„dobry”-„dstawiono”.

Podsumowanie

Historia wprowadzenia ocen do szkół jest fascynująca i pokazuje, że idea ta powstała z potrzeby stworzenia uniwersalnego systemu punktowego, który umożliwił porównywanie wyników uczniów na całym świecie. W Polsce pierwsze próby standaryzacji ocen pojawiły się już w XIX wieku podczas rządów carskiej Rosji. Jednak dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prace nad stworzeniem jednolitego systemu punktowego nabrały tempa.

Dziś wprowadzenie ocen do szkół jest standardem we wszystkich krajach na świecie i stanowi integralną część procesu dydaktycznego.

Wezwanie do działania: Sprawdź, kiedy wprowadzono oceny do szkół na stronie https://www.innowacjaiwiedza.pl/.

Link tagu HTML: https://www.innowacjaiwiedza.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here