Czy można opłacać ZUS pracując za granicą?
Czy można opłacać ZUS pracując za granicą?

Czy można opłacać ZUS pracując za granicą?

Czy można opłacać ZUS pracując za granicą?

Wielu Polaków decyduje się na podjęcie pracy za granicą ze względu na lepsze zarobki i warunki życia. Jednak poza finansowymi korzyściami, warto również zastanowić się nad składkami zdrowotnymi oraz emerytalnymi.

Zasady ubezpieczania w Polsce

W Polsce obowiązek ubezpieczania obejmuje wszystkich obywateli, którzy są pełnoletni i wykonują określone czynności zawodowe. Prowadzenie działalności gospodarczej czy umowa o dzieło to przykłady takich czynności wymagających zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Rozliczenie składków w kraju zamieszkania

Dla osób, które wyjeżdżają do innego kraju Unii Europejskiej lub EFTA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), istnieją specjalne przepisy dotyczące rozliczenia składków ZUS. Osoby te mają możliwość kontynuowania płacenia swoich polskich składek spoza terytorium naszego kraju.

Składki spoza Polski

Aby móc opłacać składki ZUS za granicą, należy złożyć odpowiedni wniosek w polskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie otrzymuje się decyzję administracyjną, która pozwala na rozliczenie składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych w kraju zamieszkania.

Rozliczenia w państwie zatrudnienia

Jednak jeśli pracownik podjął pracę zarobkową za granicą bez przerwania ubezpieczenia obowiązkowego do ZUS, to nie musi on już płacić swoich składek do naszych krajowych instytucji. W takiej sytuacji osoba jest objęta systemem ubezpieczania danego kraju oraz korzysta ze świadczeń socjalnych oferowanych przez tenże kraj (np. służba zdrowia czy emerytura).

Polska umowa międzyrządowa

Należy pamiętać również o możliwości zawarcia umowy międzyrządowej pomiędzy Polską a danym państwem zagranicznym dotyczącej koordynowania systemów zabezpieczenia społecznego. Dzięki temu można uniknąć dwukrotnego opodatkowania lub dublowania świadczeń socjalnych.

Wyjątki

Niektóre kraje, takie jak Stany Zjednoczone czy Kanada, nie posiadają podpisanej umowy z Polską w zakresie ubezpieczeń społecznych. W takiej sytuacji osoba pracująca za granicą musi samodzielnie opłacać składki do polskiego systemu.

Jak rozliczyć się ze składkami?

Rozliczenie zależy od indywidualnej sytuacji każdego pracownika i warto w tym przypadku konsultować się z ekspertem ds. zagranicznych rozliczeń socjalno-ubezpieczeniowych lub biurem obsługującym płatnika na danym rynku pracy.

Pomocne informacje

  • Sprawdź umowę międzyrządową dotyczącą ubezpieczania pomiędzy Polską a państwem docelowym,
  • Kontaktuj się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących swojej konkretnej sytuacji,
  • Zgłoś zmiany statusu zawodowego lub zamieszkania zarówno u naszych rodzimych instytucji jak i za granicznymi organami odpowiedzialnymi za ubezpieczanie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe.

Podsumowując, możliwość opłacania składek ZUS pracując za granicą zależy od wielu czynników. Przed podjęciem pracy w innym kraju warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami oraz skonsultować swoją sytuację ze specjalistą ds. zagranicznych rozliczeń socjalno-ubezpieczeniowych.

Tak, można opłacać ZUS pracując za granicą. Odpowiednie informacje na ten temat możesz znaleźć na stronie internetowej https://www.syndications.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here