Po śmierci ojca, osoby zależne od niego mogą ubiegać się o wypłatę środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Warto jednak pamiętać, że procedury i warunki uzyskania takiej wypłaty różnią się w zależności od posiadanych dokumentów oraz sytuacji rodzinnej.

Prawa dziedziczenia OFE po zmarłym ojcu

Ile pieniędzy z OFE po śmierci ojca?

Prawa dziedziczenia OFE po zmarłym ojcu

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym doświadczeniem dla każdego człowieka. Oprócz bólu i żalu, należy również rozwiązać wiele kwestii prawnych, w tym dziedziczenie majątku. W przypadku śmierci ojca, jedną z takich kwestii może być to, co dzieje się ze zgromadzoną przez niego sumą pieniędzy w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE).

Przed omówieniem szczegółów dotyczących prawa dziedziczenia warto przypomnieć sobie podstawowe informacje na temat funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce.

W Polsce obowiązuje tzw. III filar emerytalny składający się między innymi z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Każdy pracownik ma prawo wybrać odprowadzenie części swojej pensji na ten cel lub pozostawienie ich u siebie – czyli wpłacanie pełnej kwoty wynagrodzenia bez uwzględnienia ofeowskich składek.

Jeśli jednak decyzja padła na opcję wpływania 2/3 pensji do funduszu emerytalnego a resztę zostawiania u siebie to ważne aby pamiętać że te pieniądze stanowić będą Twoją własność dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego lub decyzji o wcześniejszym pobieraniu świadczenia.

W przypadku, gdy pracownik zmarł i posiadał zgromadzone pieniądze w OFE, to kwestia dziedziczenia tych środków jest uregulowana przez Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 946 §1 KC prawa do majątku spadkowego przysługują jego następcom prawomocnym orzeczeniem sądu albo ustawą.

Jeśli więc ojciec nie dokonał żadnych zmian swoich deklaracji dotyczących funduszu emerytalnego na rzecz konkretnej osoby (np. dziecka), a jednocześnie był zameldowany we wspólnym gospodarstwie domowym ze swoim potencjalnym spadkobiercą – najprawdopodobniej synem lub córką- to może on zostać uznany za pełnoprawnego beneficjenta funduszy należących do zmarłego rodzica.

Zachowanie takiego statusu wymaga jednak spełnienia kilku warunków formalno-prawnych:

Najważniejsza sprawa: sytuacja ta musi być udokumentowana postanowieniem Sąd Obywatelski wydanym w drodze sporządzenia testamentu przed notariuszem lub aktami notarialnymi

OFE powinno natomiast mieć aktualne dane adresowe oraz numery kontaktowe osób uprawnionych do informowania ich o ewentualnej zmianie stanu prawnego w zakresie zgromadzonych przez spółki ubezpieczeniowe pieniędzy.

Warto również pamiętać, że zgodnie z art. 58 ustawy o systemie emerytalnym – środki zgromadzone na koncie uczestnika OFE nie podlegają egzekucji komorniczej a także działaniom windykacyjnym. Oznacza to, że po śmierci osoby będącej beneficjentem OFE nikt – ani instytucje państwowe ani prywatne firmy – nie mogą skorzystać ze zgromadzonego tam majątku dla pokrycia ewentualnych długów lub innych roszczeń.

Oczywiście należy mieć na uwadze fakt iż wartość funduszu może być różna oraz uzależniona od wybranej strategii lokowania kapitału czy też sytuacji rynkowej danego roku.
Podsumowując: jeśli Twój ojciec posiadał pieniądze w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) a Ty jesteś jego jedynym dzieckiem albo masz rodzeństwo ale byłeś zameldowany we wspólnym gospodarstwie domowym- istnieje szansa aby stały się one Twoją własnością po uprzednim potwierdzeniu decyzji sądu cywilnego bądź notariusza poprzez akt sporządzenia testamentu lub innymi formalno-prawnymi dokumentami.

Wezwanie do działania: Skontaktuj się z funduszem OFE, w którym miał konto Twój ojciec i dowiedz się, ile pieniędzy przysługuje Ci po jego śmierci. Pamiętaj o przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość oraz relację pokrewieństwa zmarłego.

Link tagu HTML :
Rebelia Kultury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here