Ile wynosi podatek od darowizny 100 tys?
Ile wynosi podatek od darowizny 100 tys?

Podatek od darowizny jest podatkiem nakładanym na wartość otrzymanej darowizny. Jego wysokość zależy od wielu czynników, takich jak stopa procentowa i kwota wolna od podatku. Jeśli chodzi o konkretny przykład, to należny podatek może wynosić około 19-20 tysięcy złotych dla darowizn w wysokości 100 tysięcy złotych.

Podatek od darowizny 100 tys. – ile trzeba zapłacić?

Podatek od darowizny 100 tys. – ile trzeba zapłacić?

Kiedy otrzymujemy spadek po bliskiej nam osobie, często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że musimy uiścić podatek od dziedziczenia. Podobnie jest w przypadku przyjęcia darowizny powyżej określonej kwoty. Czy jednak wiadomo, jakie są stawki podatku i czy warto się nim przejmować? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie dotyczące wysokości podatku od darowizny wynoszącej 100 tysięcy złotych.

Zgodnie z obecnymi przepisami prawa polskiego każda osoba może bezpłatnie dostać rocznie do ręki pewną sumę pieniędzy lub innych dóbr majątkowych jako prezent lub pomoc finansowa ze strony rodziny bądź znajomych. Ta suma nazywana jest wolną od opodatkowania i co roku ulega zmianom.

W momencie przekroczenia tej granicy konieczne staje się odprowadzenie należnego państwu podatku dochodowego (PIT). Stawka ta uzależniona jest m.in. od stopnia pokrewieństwa między stronami umowy oraz wartości samego przedmiotu transakcji.

W przypadku otrzymania przez kogoś jednorazowej pomocy finansowej w formacie gotówki albo innego rzeczy materialnej np.: samochodu czy mieszkania – zwanej popularnie darowizną – istnieje obowiązek uiszczenia podatku od tej kwoty. Podatek ten wynosi 5% wartości otrzymanej sumy, a jego pobieranie jest zadaniem urzędu skarbowego.

W przypadku przyjęcia darowizny w wysokości 100 tysięcy złotych konieczne będzie więc uiścienie do fiskusa podatku dochodowego w kwocie pięciu tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że ta stawka może się zmieniać zależnie od okoliczności danej sytuacji oraz przepisów prawa aktualnych na dzień zawarcia umowy.

Istnieją również pewne wyjątki lub ulgi dla osób korzystających z różnego rodzaju form pomocy finansowej ze strony swoich bliskich bądź społeczeństwa jako całości. Jednym z takich rozwiązań jest tzw. „mały ZUS” czyli specjalna forma opłacania składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą uzyskujące niewielkie dochody np.: renty socjalne lub świadczenia rodzinne.

Podsumowując: każda osoba będąca beneficjentem jednorazowej pomocy materialnej musi liczyć się z tym, że będzie ona objęta odpowiednim opodatkowaniem – bez względu na to jakiej wysokości ona by nie była i jaka byłaby jej forma (gotówka czy inna rzecz). W przypadku otrzymania darowizny w wysokości 100 tysięcy złotych konieczne będzie uiścienie podatku dochodowego wynoszącego pięć procent tej kwoty czyli 5 tys. zł.

Warto pamiętać, że podatek ten stanowi jedynie ułamek wartości otrzymywanej pomocy finansowej i nie powinien wpływać na decyzję co do jej przyjęcia lub odmowy. Korzystając z dostępnych ulg oraz wyjątków można również znacznie zmniejszyć koszty jego pobierania – wystarczy tylko dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa i skonsultować swoje kroki ze specjalistą bądź doradcą podatkowym.

Podatek od darowizny 100 tys wynosi 2%. Zachęcam do zapoznania się z ofertą sklepu https://www.headset.pl/. Oto link tagu HTML: HeadSet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here