Metoda Montessori w nauczaniu języków obcych

Metoda Montessori znajduje zastosowanie nie tylko w kontekście wychowywania dzieci, lecz również nauki języków obcych. Mówi się tutaj przede wszystkim o zniwelowaniu stresu, który towarzyszy zdobywaniu wiedzy. Jak sprawdza się Montessori w nauczaniu języków obcych?

Pedagogika Montessori- na czym polega?

Aby zrozumieć sens nauczania języków obcych metodą Montessori, najpierw należy poznać zasady tejże pedagogiki. Bazuje ona na przekonaniu, że każde dziecko jest inne, dlatego nie należy narzucać ogólnie przyjętych schematów. Ważne jest dążenie do samodzielności przy jednoczesnym obserwowaniu dziecka, zwłaszcza w kontekście jego mocnych i słabych stron. Pomoce Montessori odbiegają nieco od tradycyjnych zabawek, gdyż są ukierunkowane na zdobywanie konkretnych umiejętności. Zabawki Montessori mają przede wszystkim walor edukacyjny, a korzystanie z nich nie doprowadza do nadmiernej ekspozycji na bodźce.

Jak wykorzystać metodę Montessori w kontekście nauczania języków obcych?

Ucząc języka obcego metodą Montessori, również należy odrzucić ogólnoprzyjęte schematy. Celem takiego działania jest przede wszystkim wyeliminowanie stresu, związanego na przykład z:

  • obawą przed oczekiwaniami nauczyciela,
  • presją grupy,
  • obawą przed popełnieniem błędów,
  • koniecznością realizowania programu nauczania punkt po punkcie,
  • brakiem pewności siebie.

W tej metodzie bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie sal, dających swobodny dostęp do materiałów edukacyjnych. Uczniowie powinni często powtarzać wybrane struktury czy słówka, tak aby lepiej je przyswoić. Ważne, aby sami decydowali, jak długo i kiedy chcą pracować. W metodzie Montessori nacisk kładzie się przede wszystkim na aspekt praktyczny, dlatego kolejne struktury, reguły czy słówka przedstawiane są tak, aby uczeń mógł bez większego problemu dopasować je do sytuacji codziennych.

Rola nauczyciela w nauczaniu języków obcych

W nauczaniu języków obcych metodą Montessori występuje nauczyciel, jednak nie pełni on funkcji wykładowcy, a jest obserwatorem. Kontroluje, czy uczniowie robią postępy, a jeśli tak, to na jaką skalę. Wyjaśnia, tłumaczy, lecz jednocześnie nie ocenia, posiłkując się tradycyjnie przyjętą skalą. Jest ona raczej mentorem, do którego zawsze można się zgłosić po pomoc. Dysponuje specjalistyczną wiedzą nie tylko z zakresu nauczanego języka obcego, lecz również metodyki Montessori. Wbrew pozorom nauczyciel odgrywa tutaj bardzo dużą rolę- bez niego uczeń jedynie poszukiwałby konkretnych rozwiązań, lecz niekoniecznie miałoby to przełożenie na zdobywaną wiedzę.

Szukasz pomocy i zabawek Montessori odpowiednich dla Twojego dziecka? Odwiedź https://mojebambino.pl/919/Pomoce-Montessori!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here