Darowizna przedawnia się po 6 latach od dnia jej dokonania, chyba że strony umowy ustalą inny termin. W przypadku darowizn nieruchomości oraz praw majątkowych związanych z nieruchomościami, okres przedawnienia wynosi jednak 10 lat.

Przedawnienie darowizny zależy od rodzaju mienia i okoliczności

Przedawnienie darowizny zależy od rodzaju mienia i okoliczności. Wiele osób zadaje sobie pytanie, po jakim czasie przedawnia się darowizna? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ wiele czynników wpływa na proces przedawnienia.

W przypadku nieruchomości oraz pojazdów mechanicznych terminy przedawniania są różne. Przykładowo, jeśli chodzi o samochody osobowe lub motocykle, to w ciągu 3 lat można dochodzić swoich praw do takiego majątku. Natomiast w przypadku nieruchomości termin ten wynosi już aż 10 lat.

Jednakże należy pamiętać o tym, że istnieją sytuacje kiedy wygaśnięcie prawa własności może nastąpić wcześniej niż przewiduje to ustawodawca – np. gdy osoba która dokonała darowizny popełni akt bezprawnej dyspozycji danym dobrem (np.: sprzedając go), co skutkować będzie utratą prawa własności dla obdarowanego.

Innymi słowy możemy powiedzieć że: Darowanie rzeczy ruchomej (takiej jak rower czy telewizor) może zostać unieważnione przez właściciela tej rzeczy nawet po wielu latach od jej wręczenia!

Niestety jednak nie ma jasnego podziału dotyczącego tego ile konkretnie trzeba poczekać aby móc uzyskać zwrot darowizny. Wiele zależy od okoliczności i indywidualnej sytuacji.

Istnieją jednak pewne wytyczne, które warto uwzględnić w przypadku darowania majątku innym osobom. Przede wszystkim ważna jest umowa notarialna – to ona pozwoli na dokładną dokumentację czynności oraz wpis do ksiąg wieczystych (w przypadku nieruchomości). Poza tym koniecznie trzeba pamiętać o zachowaniu równości między potencjalnymi spadkobiercami – jeśli bowiem jeden z nich dostanie więcej niż pozostali, może się okazać że w przyszłości będzie miał problem ze skutecznym przejęciem dziedzictwa.

Warto również mieć na uwadze fakt, że proces przedawnienia nie dotyczy tylko samej rzeczy czy nieruchomości ale także wszelkich korzyści wynikających dla obdarowanego osób np.: dochodów z tytułu najmu lub sprzedarży danego mienia itp.

Podsumowanie

Przedawnienie darowizny to bardzo ważny temat dla każdego prawa majątkowego. Niestety nie ma jednoznacznych odpowiedzi ile czasu musimy poczekac aby móc uzyskań swoje prawa własnosciowe nad danymi dobrami – decyzja ta często opiera sie już raczej na subiektywnych ocenach sądu bądź adwokata a nie ustawowych terminach.
Dlatego też tak istotne jest przeprowadzenie odpowiedniej dokumentacji i umowy notarialnej, które będą stanowiły podstawę dla ewentualnych postępowań sądowych czy arbitrażów. Przede wszystkim jednak warto kierować się zasadą równości wobec potencjalnych spadkodawców – to pozwoli uniknąć wielu problematycznych sytuacji oraz konfliktów rodzinnyh w przyszłości.
Ostatecznie należy pamiętać o tym, że proces przedawnienia może być długi i skomplikowany dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie zapobieganie takim sytuacjom już na etapie dokonywania darowizn.

Po jakim czasie przedawnia się darowizna?

Zgodnie z polskim prawem, darowizna nie podlega przedawnieniu. Oznacza to, że osoba obdarowana może dochodzić swojego prawa do otrzymanej darowizny w każdym momencie.

Wezwanie do działania:

Jeśli potrzebujesz porady lub pomocy w sprawach dotyczących dziedziczenia i przekazywania majątku drogą darowiżny, skontaktuj się z nami na stronie https://www.canbe.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here