Praca po zarządzaniu

Studia z zarządzania są bardzo popularne wśród młodych ludzi przede wszystkim ze względu na to, że jest to interdyscyplinarny kierunek, którego ukończenie daje dość duże możliwości późniejszego zatrudnienia. Absolwenci studiujący w WSEH Bielsko Biała mają szansę zarówno na pracę w krajowych, jak i międzynarodowych firmach, na stanowisku między innymi konsultanta, doradcy, menadżera.

Gdzie szukać pracy będąc absolwentem zarządzania?

Zarządzanie jest kierunkiem ujmującym w sobie zagadnienia z wielu dziedzin, dlatego też absolwenci mają szeroką i różnorodną wiedzę, pozwalającą im na zalezienie zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach. Obecnie wiele firm bardzo chętnie zaprasza na rozmowy kwalifikacyjne absolwentów zarządzania. Takie osoby, to pożądani pracownicy między innymi w agencjach marketingowych i reklamowych, firmach doradczych czy we wszystkich tych przedsiębiorstwach, które potrzebują wykwalifikowanej kadry z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Jak wybór specjalności wpływa na możliwości zatrudnienia?

Choć zarządzanie to kierunek dający dużo możliwości zatrudnienia, warto mieć na uwadze, że na wybór ścieżki zawodowej duży wpływ będzie miała ukończona specjalność. Studenci zarządzania zasobami ludzkimi, ze względu na specyfikę kierunku zatrudniani są głównie w dziale kadr czy HR. Taka osoba musi jednak wykazać się nie tylko wiedzą zdobytą w czasie edukacji, ale również lubić i co najważniejsze potrafić rozmawiać z ludźmi, jednocześnie wpływając na ich stosunek do wykonywanej pracy.

Studia z zarządzania z zakresu jakości będą przydatne w zawodach, w których niezbędne jest opracowywanie oraz wdrażanie systemów kontroli w przedsiębiorstwie. W tym przypadku absolwenci często zostają audytorami jakości czy menedżerami. Stosunkowo nową specjalnością dla studentów zarządzania jest Global Business Management. To ciekawe i praktyczne studia, łączące w sobie zagadnienia z dziedziny zarządzania i prawa, z uwzględnieniem prowadzenia międzynarodowego biznesu. Jest to specjalność, po której absolwentom najłatwiej będzie znaleźć atrakcyjne zatrudnienie w międzynarodowych firmach.

Istnieje jeszcze wiele innych specjalności kierunków zarządzania, między innymi:

– zarządzanie projektami,
– zarządzanie firmą,
– zarządzanie finansami,
– zarządzanie w administracji publicznej,
– zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym,
– współczesna rachunkowość,
– promocja i techniki sprzedaży.

Ze względu na znaczące w wielu przypadkach różnice pomiędzy specjalnościami, warto przed podjęciem studiów II stopnia z zarządzania dokładnie przemyśleć swoją przyszłą ścieżkę zawodową.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie https://wseh.pl/pl/aktualnosci/dlaczego-warto-studiowac-na-kierunku-zarzadzanie.html.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here