Czy w ogłoszeniu o pracę można podać płeć?

Podczas poszukiwania pracy często napotykamy na różnego rodzaju ogłoszenia, które wymagają od nas wysyłki aplikacji. Jednak czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, czy osoba odpowiedzialna za zamieszczenie takiego ogłoszenia może żądać informacji dotyczących płci? Czy to jest legalne i etyczne? W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tą kwestią.

Prawo a podanie płci w ogłoszeniu o pracę

Kiedy szukamy pracy, warto mieć świadomość swoich praw oraz przepisów prawa dotyczących rekrutacji i równego traktowania wszystkich osób starających się o daną pozycję. Zgodnie z polskim prawem antydyskryminacyjnym (ustawa Kodeks Pracy), każdy ma zagwarantowane równe szanse przy ubieganiu się o pracę bez względu na wiek, płeć czy orientację seksualną.

Zatem według obowiązującego prawa nie jest dozwolone zawierać informacji lub wymagań odnośnie płci danej osoby w treści oferty pracy. Oznacza to również brak możliwości określania preferencji co do konkretnej płci przez potencjalnego pracodawcę. Zapisy takie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i mogą być podstawą do wszczęcia postępowań prawnych.

Praktyka a rzeczywistość

Mimo jasno określonych przepisów dotyczących równego traktowania w procesie rekrutacji, niektóre ogłoszenia nadal zawierają informacje o preferowanej płci kandydatów. Co więcej, często możemy spotkać się z sytuacją, gdzie oferta pracy jest adresowana tylko do mężczyzn lub kobiet.

Należy jednak pamiętać, że praktyki stosowane przez pracodawców czasem różnią się od wymogów ustawowych. Wielu pracodawców argumentuje takimi preferencjami potrzebę utrzymania odpowiedniej dynamiki zespołu czy też specyfikację wykonywanej pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że taka praktyka narusza obowiązujące prawo i może prowadzić do konsekwencji dla osoby zamieszczającej tego rodzaju ofertę oraz przedsiębiorstwa jako całości.

Konsekwencje łamania zakazu dyskryminacji ze względu na płeć

Jednymi z najbardziej oczywistych konsekwencji złamania zakazu dyskryminacji ze względnu na płeć są sankcje finansowe nakładane na pracodawcę przez Państwową Inspekcję Pracy. Kwota takiej sankcji może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ponadto, osoba poszkodowana w wyniku dyskryminacji ze względu na płeć ma prawo zgłosić swoje roszczenia do sądu i żądać odszkodowania za poniesione straty oraz zadośćuczynienia moralnego. W przypadku wygranej sprawy przed sądem, wysokość takiego odszkodowania jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.

Wyjątki od zakazu podania płci

Istnieją jednak pewne sytuacje, gdzie możliwe jest określenie płci kandydata w ogłoszeniu o pracę. Jednym z przykładów mogą być zawody wymagające specjalnych umiejętności fizycznych lub obecności dużej siły fizycznej – np. praca strażaka czy budowlanca w trudnych warunkach atmosferycznych.
Jednak także w tych przypadkach ważne jest zachowanie równego traktowania wszystkich osób starających się o daną pozycję – bez względu na to jakiej płci są.
Ogólna reguła mówiąca „mężczyźni tylko” lub „tylko kobiety” nie znajdzie uzasadnienia we współczesnym świecie pracy i stanowi ewidentną formę dyskryminacji.

Podsumowanie

Poddanie płci w ogłoszeniu o pracę jest niezgodne z polskim prawem antydyskryminacyjnym. Każdy kandydat na stanowisko pracy powinien być oceniany wyłącznie pod względem swoich umiejętności, doświadczenia i kompetencji.
Naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na płeć może prowadzić do konsekwencji finansowych dla pracodawcy oraz roszczeń sądowych ze strony poszkodowanej osoby. Ważne jest przestrzeganie obowiązującego prawa oraz dążenie do równego traktowania wszystkich osób starających się o daną pozycję zawodową.

Wezwanie do działania:

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi równego traktowania w miejscu pracy, nie należy podawać płci w ogłoszeniach o pracę. Zachęcamy wszystkich pracodawców i rekruterów do respektowania tych zasad oraz tworzenia ogłoszeń bez odniesienia do płci kandydatów.

Link tagu HTML :
Kliknij tutaj

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułCo to znaczy ETF?
Następny artykułIle m2 na osobę w domu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here