System oceniania w szkole, choć jest jednym z najważniejszych elementów edukacji, nie zawsze działa tak jak powinien. Wiele osób uważa, że jego obecna forma przyczynia się do stresu i presji na uczniów oraz utrudnia rozwój ich indywidualnych zdolności i pasji. Istnieją również argumenty mówiące o tym, że system oceniania faworyzuje pewne grupy uczniów kosztem innych. Oto kilka głównych problemów tego systemu:

Brak indywidualizacji oceniania

W systemie edukacyjnym, ocenianie jest jednym z najważniejszych aspektów. Otrzymując oceny, uczniowie otrzymują informację zwrotną na temat swojego postępu w nauce i wynikające stąd konsekwencje. Jednakże istnieją poważne problemy związane ze sposobem oceniania w szkole.

Jedną z głównych kwestii dotyczących tego problemu jest brak indywidualizacji procesu oceniania. W większości przypadków uczniowie są postrzegani jako grupa, a ich osiągnięcia są mierzone według tych samych standardów niezależnie od różnic między nimi.

Niektórzy uczeńi mają naturalny talent do określonych dziedzin lub potrzebują specjalnego podejścia do nauki ze względu na trudności jakich się natykają podczas zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.Niestety obecny system edukacyjny często pomija te fakty przypisujac wszystkim ten sam poziom wymagań..

Ponadto wiele testów opiera się wyłącznie na znajomości faktów czy pamięci krótkotrwałej co sprawia że wielu uzdolnionym studentom może być utrudnione pokazanie swój pełnych możliwość przez nietrafienie „na czas” przy pisaniu egzaminowanych pytań

Innym problemem wiążącym sieciebie dla udoskonalenia systemu oceniania jest zbyt duża waga przywiązana do wyników testów i egzaminów. Wraz z rozwojem technologii, wiele szkół stosuje coraz bardziej zaawansowane narzędzia służące do monitorowania postępów uczniow.

Jednakże nadmierna koncentracja na tym sposobie pomiaru osiągnięć może prowadzić do ignorowania innych ważnych aspektówwarunkujących sukces edukacyjny takich jak umiejętności interpersonalne czy samodyscyplina.Warto podkreślić że indywidualizacja procesu oceniania pozwalałaby uwzględniac te czynniki..

Jak pokazano powyżej, problemem istniejącymw obecnym systemie edukacji jest brak indywidualnego podejścia oraz niewystarczająca wagaprzypisywana innym ważnym elementom pozwalającycm realnie odzwierciedli dopasowanie danego studenta .Do tego dochodzi brak elastyczności w kwestiach przeniesienia niektorych form testowych ze świat fizczynych na on-line co tylko przyczynia się to jeszcze większej potrzebie dostrojeniu całościowego modelua dla każdego ucznia osobno

Należy pamiętać o celach samego procesue dydaktycznego , które mają być skoncentrowane na rozwijaniu zdolności i potencjalnejtalentow dziecka a nie jednolitym wprowadzeniem wszysstkich dzieci do jednego kosza. Jedynie indywidualizacja procesu oceniania umożliwi stworzenie systemu, który realnie przyczyni się do rozwoju każdego ucznia i pozwoli wykorzystać pełnię jego potencjału.

Wnioskiem jest to że w celu zapewnienia jak najlepszych warunków dla edukacji dziecka konieczne jest wprowadzenie bardziej elastycznego podejścia opartego na różnorodnych formach pomiarowych oraz szerszym zakresiem uwzględieniu potrzeb samego studenta a nie tylko ze względu na przebieg całej klasy.. Tylko dzięki takim zmianom będziemy mogli tworzyć rzeczywistą wartość dodaną dla młodych ludzi ,którzy są naszą przyszłością

Wezwanie do działania: Zastanów się, dlaczego system oceniania w szkole może być niesprawiedliwy i jak wpływa na rozwój uczniów. Przeczytaj artykuł o alternatywnych sposobach oceny osiągnięć uczniów na stronie https://www.ipo.pl/.

Link tagu HTML :
https://www.ipo.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here