Ile pielęgniarka POZ może mieć pacjentów?
Ile pielęgniarka POZ może mieć pacjentów?

Ile pielęgniarka POZ może mieć pacjentów?

Praca pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) jest niezwykle ważna dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Pielęgniarki POZ pełnią kluczową rolę w zapewnianiu kompleksowej i skoordynowanej opieki pacjentom, zarówno w chorobach przewlekłych, jak i przypadkowych dolegliwościach.

Rola pielęgniarek POZ

Pielęgniarki pracujące w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mają szeroki zakres obowiązków. Ich głównym celem jest promowanie dobrego stanu zdrowia oraz profilaktyka chorób poprzez edukację pacjentów na temat prawidłowego stylu życia, odpowiedniej diety czy regularnych badań kontrolnych.

Dodatkowo, pielęgniarki wykonują różnego rodzaju czynności medyczne takie jak:

 • Szpitalne zabiegi – iniekcje domięśniowe lub podskórne,
 • Zabieg usuwania szwów po operacji,
 • Naszywanienie EKG Holtera 24-godzinny monitor rytmu serca ,
  • Liczba pacjentów obsługiwanych przez jedną pielędziarnkę

   Jedno z najczęściejr poruszanych pytań dotyczy ilości pacjentów, którymi może się zajmować jedna pielęgniarka POZ. Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle złożona i wieloraka.

   W Polsce nie istnieje określony limit liczby pacjentów obsługiwanych przez pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej. W praktyce jednak często spotyka się sytuacje, gdzie jedna pielęgniarka ma duże obciążenie pracą i musi dbać o wiele osób naraz.

   Czynniki wpływające na liczbę pacjentów

   Istnieją różne czynniki wpływającej na liczbę pacjentóww jakich może obsługiwać pojedyncza pielędziarnia:

   • Zasoby finansowe: Dostępność odpowiednich środków finansowych odgrywa kluczową rolkę w ograniczeniu lub rozszerzeniu zakresu pracy danego personelu medycznego,
   • Poziom zapotrzebowania: Liczba ludności zainteresowane osiągnieciem dobreog stanu zdrowia oraz potrzebująca regularnego wsparcia medycznegoi zabiegowego,

   Nadchodzący problem: brak wystarczającej liczby pielegniarek

   Jest to fakt globalny – brakuje wyksztalconych osob chetnych do pracy w sluzbie zdrowia. Oznacza to, że pielęgniarki często muszą obsługiwać większą liczbę pacjentów niż powinny.

   Brak wystarczającej liczby personelu medycznego prowadzi do wielu problemów takich jak:

   • Dłuższy czas oczekiwania: Zwiększenie liczby pacjentóww obsługiwanych przez jedną pielędziarnię skutkuje dłuższym czasem oczekwiania na termin wizyty lekarskie,

   Znalezienie równowagi

   Aby zapewnić odpowiednią opiekę dla wszystkich potrzebujących, niezbędne jest znalezienie równowagi między ilością pacjentów a dostępnością pielegniarek POZ.

   Jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie limitu maksymalnej liczby podopiecznych przypadających na jednego pracownika medycznego. Taki limit pozwoliłaby zachować wysoką jakość świadczeń oraz umożliwiło elastyczność i dostosowanie się do indywidualnych potrzeb każdego z pacjnetów.

   Efekt pandemii COVID-19

   Pandemia koronawirusa spowodowała jeszcze większe obciążenie systemu opieki zdrowotnej i zmieniła priorytety funkcjonowania placówek służy zdrowia. W tym kontekście, pielęgniarki POZ muszą się zmagać z większym obciążeniem pracą i koniecznością opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub diagnozą COVID-19.

   Wniosek jest prosty: aby zapewnić wysoką jakość opieki medycznej w ramach podstawowej opiece zdrowotnej, niezbędne jest odpowiednie wsparcie finansowe oraz zadbanie o adekwatną liczbę pielegniarek obsługujących danym regionem.

   Podsumowanie

   Rola pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej to praca pełna wyzwań i wymagająca dużej elastyczności. Niestety, często spotykamy sytuacje gdzie jedna pielędziarnia ma za dużo pacjentów do obsłużenia. Aby zagwarantować odpowiednia jakość świadczonych usług medycznych potrzebujemy więcej personelu oraz lepszego ich rozlokowania na terenie kraju.

   Choć Polska nie posiada oficjalnego limitu liczby pacjęntow dla pojedynczej Pielendziarinki istnieje ogólna potrzeba stworzenia takiego ogranicznika by dbać zarówno o stan naszego personelu jak rowniesz dostepność dobrego specjalisty dla kazdego chcacego sie sk

   Wezwanie do działania:
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, pielęgniarka POZ może mieć pod opieką maksymalnie 1500 pacjentów.

   Link tagu HTML : Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here