Ile trzeba mieć lat składkowych do emerytury?
Ile trzeba mieć lat składkowych do emerytury?

Ile lat składkowych potrzeba na emeryturę zależy od kilku czynników, takich jak wiek osoby oraz system emerytalny danego kraju. W Polsce minimalna liczba lat składkowych wymaganych do uzyskania pełnej emerytury wynosi obecnie 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn. Jednakże istnieją również inne warunki, które muszą być spełnione w celu otrzymania pełnego świadczenia emerytalnego.

Wiek emerytalny w Polsce

Ile trzeba mieć lat składkowych do emerytury?

Wiek emerytalny w Polsce to temat, który budzi wiele kontrowersji i pytań. Wielu ludzi zastanawia się ile lat pracy potrzebuje, aby uzyskać prawo do otrzymania świadczenia emerytalnego.

Od 2020 roku minimalny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Jednakże nie jest to jedyny warunek konieczny do uzyskania prawa do pobierania renty czy też innego typu świadczeń.

Przede wszystkim należy spełnić wymóg określający ilość przepracowanych przez siebie miesięcy lub dni podlegających opodatkowaniu ZUS-owi. To właśnie ten parametr nazywa się latami składkowymi.

Obecnie osoba ubiegającą się o przyznanie renty musi posiadać co najmniej dwadzieścia pięcioletni staż pracy (w przypadku osób pracujących na umowy cywilnoprawne) oraz dziesięciolatkowy okres objęty wpływem regularnych odprowadzeń na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeśli chodzi o osoby zatrudnione na etacie bądź prowadzące działalność gospodarczą.

Z punktu widzenia wielu ekspertów polityki społecznej taki stan rzeczy jest bardzo dobrym rozwiązaniem ze względów finansowych. Wszystko z uwagi na fakt, że Polska to kraj o bardzo niskiej stopie dzietności, co w praktyce przekłada się na mniejszą liczbę pracowników opłacających składki ZUS.

Dlaczego tak jest? Przede wszystkim ze względu na demografię kraju – Polacy coraz później decydują się zakładać rodziny i mają mniej dzieci niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. To powoduje braki kadrowe w wielu branżach oraz spadek liczby osób aktywnych zawodowo.

Z jednej strony obecny wiek emerytalny nie cieszy się dużą popularnością wśród społeczeństwa – ludzie chcieliby korzystać z renty wcześniej niż po ukończeniu 60 lub 65 roku życia. Jednakże warto zdawać sobie sprawę z faktu, że zmniejszenie wymagań dotyczących latach składkowych mogło by wprowadzić chaos do systemu emerytalnego naszego kraju.

Przyjmując ten punkt widzenia można więc stwierdzić, iż minimalna ilość przepracowanych miesięcy czy dni podlegających opodatkowaniu przez ZUS- może być dobrze wyznaczonym wskaźnikiem dla osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia pieniężnego od państwa.

Podsumowanie

Ile trzeba mieć lat pracy aby uzyska prawo do pobierania renty? Odpowiedź jest prosta – trzeba przepracować minimum dwadzieścia pięć lat (w przypadku umów cywilnoprawnych) i dziesięć lat objętych wpływem składek na ZUS- jeśli chodzi o pracowników etatowych lub prowadzących działalność gospodarczą.

Mimo że wiele osób nie jest zadowolonych z obecnego stanu rzeczy, warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż zmniejszenie wymagań dotyczących latach składkowych mogło by wprowadzić chaos do systemu emerytalnego naszego kraju. Dlatego też ważne są rozwiązania długoterminowe oparte na odpowiednich analizach demograficznych oraz ekonomicznych.

Wezwanie do działania: Aby poznać wymagane lata składkowe potrzebne do uzyskania emerytury, zapraszamy na stronę internetową https://www.technologie.info.pl/.

Link tagu HTML: https://www.technologie.info.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here