prawnicy warszawa

Kiedy bierzemy ślub, obiecujemy sobie bycie ze sobą na dobre i na złe. Decydując się na taki krok świadomie, dajemy sobie szansę na stworzenie czegoś naprawdę dobrego. Wraz z przyrzeczeniem wierności i wspólnego tworzenia rodziny w dniu ślubu, powstaje nie tylko więź osobista i emocjonalna, ale też więź zwana wspólnotą majątkową.

Czym jest wspólnota majątkowa?

Inaczej nazywana wspólnością ustawową, obejmuje wszystko, co zostało nabyte przez małżonków, lub też każdego z nich z osobna od momentu zawarcia małżeństwa. Aby taka wspólność powstała, nie trzeba podpisywać żadnej umowy, ponieważ jest ona uznawana za ważną i aktualną na mocy ustawy. Jest to więc podstawowy ustrój majątkowy małżeństwa polskiego. Oczywiście małżonkowie mogą go zmienić tuż przed zawarciem małżeństwa lub już w trakcie jego trwania. Można to zrobić na podstawie intercyzy, jednak nie jest to jedyna droga.

Na mocy ustawy, do wspólnoty majątkowej należy więc wszystko, co zostało również przez małżonków zarobione. Istnieją trzy grupy majątków, które się do niej wliczają. Mianowicie majątek wspólny, majątek żony oraz majątek męża. Są to więc wszelkie dochody i rzeczy trwałe, które zostały zakupione po wejściu w stan małżeński.

Jakie są zasady zarządzania majątkiem wspólnym?

Istotne jest, że aby zarządzać majątkiem wspólnym, małżonkowie nie mogą zatajać przed sobą swoich dochodów. Podstawą jest więc szczera komunikacja. Wszystkie czynności służące do zarządzania majątkiem wspólnym muszą mieć na celu jego zachowanie. Istnieją też czynności, na które drugi małżonek musi wyrazić zgodę. Wszystkie te, które służą do zaspokojenia potrzeb życia codziennego, nie muszą być weryfikowane przez oboje partnerów, jednakże jest kilka, które muszą. Należy do nich czynność związana ze zbyciem lub nabyciem nieruchomości, czy też zakupem lub sprzedażą gospodarstwa rolnego. Są to oczywiście tylko jedne z wielu przykładów. Zasadniczo istotne jest jednak porozumiewanie się w kwestiach znacznych wydatków, lub też procesów obciążających oboje małżonków, lub tez jednego z nich na wiele lat wprzód.

Co więc należy tylko do jednego z małżonków? Między innymi wszystko, co zostało nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego oraz wszystko, co zostanie odziedziczone, lub też przekazane jednemu z małżonków w formie darowizny, lub też spadku. Są to też przedmioty użytku wyłącznie osobistego oraz nagrody otrzymane za pracę. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy dana rzecz należy do nas, możemy się zgłosić po poradę. Profesjonalni prawnicy Warszawa służą nam pomocą zarówno twarzą w twarz, jak i online. Wystarczy się z nimi skontaktować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here